2019-11-18 Dec-Jan Progrblad CK (6)

Här hittar Du vad som händer

Vårt kompletta programblad finns att "ladda ner"

Våra återkommande samlingar

 

- Vår kompletta annonsering sker genom vårt Programblad, se nedan. Det kan laddas ner.
- Löpande annonsering görs även i utskicket till alla hushåll "Focus Finspång".

Våra veckovisa återkommande samlingar:

Gudstjänster
- Söndagar Kl 10.00 Predikan, sång, bön och fikagemenskap 

Barn och ungdomar
- Fredagar Kl 18.00  CK18 Ungdomshäng för målgrupp mellanstadieelever
- Fredagar Kl 20.00 CK8 Ungdomshäng för målgrupp högstadieelever och uppåt
- Söndagar Kl 10.00 Äventyret (söndagsskola) samtidigt som gudstjänster 

Bönesamlingar
- Onsdagar kl 19.00 Bibelsamtal (en gång per månad)
- Torsdgar kl 10.00 Ekumenisk bön (samlingar i de olika kyrkorna)

Internationella träffar
- Torsdagar kl 14.00 Samtal och språkträning  

Missionsgruppen Dorkas
- Måndagar kl 14.00 Sycafé (varannan vecka)

LP-kontakten samlingar i Gränden
- Vardagar kl 09.00 Dagträffar tisdagar Kl 14.00
- Tisdagar kl 18.00 Möte med sång och vittnesbörd