Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter        

- Besöks- och Postadress     Bergslagsvägen 27, 61230 Finspång

- E-post     Allmän post        
info@centrumkyrkanfinspang.se

                 Pastor                julia@centrumkyrkanfinspang.se

                 Ordförande        ordforande@centrumkyrkanfinspang.se

                 Diakoni              diakoni@centrumkyrkanfinspang.se

- Hemsida                           www.centrumkyrkanfsp.se 

- SecondHand                     De Beschevägen 3     tel. 0122-15800

- LP-kontakten                   Kalkungsvägen          tel. 0122-14870                                              

Telefonnummer

- Pastor, tystnadsplikt         Julia Forsberg   mobil 070 32 80 033

- Pastor, omsorg mm           Lovisa Bernberg efter sommaren 2022

- Ordförande                      Malin Creutz     mobil 070 23 80 989

- Vice ordförande               Åke Gunnebäck mobil 070 668 68 24

Ekonomiska bidrag

- Bankgiro                         
466-1369
- Swish 
                            123 56 15 950