Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter        

- Besöksadress            Bergslagsvägen 27     61230 Finspång   Telefon kyrka (BK)   0122-18395
  Den 1 sept 2018         Flyttade all verksamhet tillfälligt till Pingstkyrkan De Beschevägen 3                                            p.g.a. Om- och tillbyggnad på Bergslagsvägen 27.
- Postadress                De Beschevägen 3B    61230 Finspång
- Telefon exp.              0122-12595 
- E-post                       info@centrumkyrkanfinspang.se
- Hemsida                    www.centrumkyrkanfinspang.se  Är ny och under uppbyggnad.

- SecondHand              tel. 0122-15800
- LP-kontakten             tel. 0122-14870                                              

Personer

- Pastor med tystnadsplikt     Julia Forsberg   mobil 070 32 80 033  

- Ungdomsledare                     Vakant

- Ordförande                            Malin Creutz     mobil 070 23 80 989
   - Vice ordförande                 Åke Gunnebäck mobil 070 668 68 24
                                                        Ulf Carpvik        mobil 070 554 15 43

Ekonomiska bidrag

- Bankgiro                       
466-1369
- Swish                          123 56 15 950