Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter        

- Besöks- och Postadress     Bergslagsvägen 27, 61230 Finspång

- E-post     
info@centrumkyrkanfinspang.se

Diakoni   diakoni@centrumkyrkanfinspang.se

- Hemsida     www.centrumkyrkanfsp.se 

- SecondHand     De Beschevägen 3     tel. 0122-15800

- LP-kontakten     Kalkungsvägen        tel. 0122-14870                                              

Personer

- Pastor med tystnadsplikt     Julia Forsberg   mobil 070 32 80 033
                                                                     julia@centrumkyrkanfinspang.se  

- Pastor / Ungdomsledare          Vakant

- Ordförande                            Malin Creutz     mobil 070 23 80 989
   - Vice ordförande                 Åke Gunnebäck mobil 070 668 68 24

Ekonomiska bidrag

- Bankgiro                       
466-1369
- Swish                          123 56 15 950