Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter        

- Besöks- och Postadress     Bergslagsvägen 27, 61230 Finspång

- E-post     Allmän post                                
info@centrumkyrkanfinspang.se

                 Pastor & föreståndare                julia@centrumkyrkanfinspang.se

                 2:e pastor                                  lovisa@centrumkyrkanfinspang.se

                 Ordförande                                ordforande@centrumkyrkanfinspang.se

                 Diakoni                                      diakoni@centrumkyrkanfinspang.se

- Hemsida                           www.centrumkyrkanfsp.se 

- SecondHand                     De Beschevägen 3     tel. 0122-15800

- LP-kontakten                   Kalkungsvägen          tel. 0122-14870

- CentrumKaféet                Bergslagsvägen 27    tel. 073 633 28 03 

Telefonnummer

- Pastor med tystnadsplikt         Julia Forsberg   mobil 070 32 80 033

- Pastor med tystnadsplikt         Lovisa Bernberg efter sommaren 2022

- Ordförande                             Malin Creutz     mobil 070 23 80 989

- Vice ordförande                      Åke Gunnebäck mobil 070 668 68 24

Ekonomiska bidrag

- Bankgiro                                
466-1369
- Swish 
                                    123 56 15 950