Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter        

- Besöksadress            Bergslagsvägen 27     61230 Finspång   Telefon kyrka (BK)   0122-18395
  Den 1 sept 2018         Flyttar all verksamhet till Pingstkyrkan De Beschevägen 3 p.g.a.
                                     Om- och tillbyggnad på Bergslagsvägen 27.
- Postadress                De Beschevägen 3B    61230 Finspång
- Telefon exp.              0122-12595 är vidarekopplad till vice ordf. Åke Gunnebäck om Du
                                     behöver ta kontakt.
- E-post                       centrumkyrkan.finspang@kyrktorget.net
- Hemsida                    www.centrumkyrkanfsp.se

- SecondHand              tel. 0122-15800
- LP-kontakten            tel. 0122-14870                                              

Personer

- Pastor med tystnadsplikt     Julia Forsberg   Börjar 1:a april 2019 deltid och
  heltid fr.o.m. Juni. 

- Ungdomsledare                   Vakant

- Vice ordförande                  Åke Gunnebäck          mobil 070 668 68 24
                                                     Ulf Carpvik                 mobil 070 554 15 43

Ekonomiska bidrag

- Bankgiro                       
466-1369
- Swish                         123 56 15 950