Aktuell information

2019-06-19 Status "Nybygget" 👍
- Vi börjar nu att närma oss slutfasen i byggnationen.
- Just nu pågår mycket invändigt målsningsarbete, kabeldragning mm
- Läktaren är nästan klar med matta och stolar på plats, montage av läktartrappa är på gång
- Hiss är monterad
- Glasvikvägg mellan kyrksal och cafédel är monterad
- Det uppdaterade ventilations- och styrsystemet närmar sig färdigt
- Anläggningsarbetet på södra sidan och ny asfaltering på parkeringenoch är klar
- m.m.

2019-04-07 Vår nya pastor Julia Forsberg har välkomnats 😀
- Vid två festtillfällen, ett internt på lördagen och ett offentligt på söndagen, välkomnades vår
  nya pastor Julia Forsberg. Glädjen var stor både i församlingen och hos Julia då vi fick vara 
  med om en härlig och välsignad välkomsthelg.