Aktuell information

2019-01-17 "NYBYGGET" Om och tillbyggnad av vår korkofatsighet

- Det nya yttertaket är nu klart vilket blev en påtaglig utseendeförbättring exteriört samt
  en rejäl tilläggsisolering.
- Den nya tillbyggnaden mot Vårdcentrum pågår nu för fullt.
- En läktare i kyrkolokalen är nästan helt klart.
- I övrigt pågår invändig omdisponering och upprustning av lokaliteterna.
- Anpassning av ventilationssystemet med utbyte till ett modernt styrsystem pågår.
- m.m.

2019-01-17 Klart med ny pastor Julia Forsberg
- Vi är glada över att vi nu har klart med ny pastor som börjar 1:a april. Först på deltid och
   efter sommaren på heltid.

2019-01-17 Verksamheten är nu i våra lokaler i Pingstkyrkan
- Vi räknar med att stanna där minst till höststarten 2019.