2020-11-25 2020 Års Julinsamling till behövande Finspångsfamiljer

Församlingsbrev september 2020 (2)

Aktuell information

2020-11-25 JULINSAMLING, se fil ovan

2020-11-22 Missionshälsning från kommande missionärer Cornelia & Johan Newman.

                   Se länk 
https://drive.google.com/file/d/1BJIkwtYvO2bUQKUOnbpoxljONdRoBYRF/view?usp=sharing

2020-11-04 Gudstjänster sänds endast digitalt tills vidare. Detta p.g.a. nya Corona-
                   restriktioner av FHM och Region Öst

2020-06-15 En Podcast med Bibelundervisning "Bibeln och Sånt"
                   Sök på bibelnochsånt på Instagram