Aktuell information

2022-05-20 Ny 2:e pastor anställd Lovisa Bernberg. 
- Hon skall avlasta vår föreståndare Julia Forsberg som går in och tar ett större ansvar i barn- och ungdomsarbetet.

2022-05-01 ÄNDRAT ÄGANDE av Bönergården
- Från och med 1 maj 2022 äger Centrum- och Missionskyrkorna fastigheten 50/50 vardera.
- Planering för upplösning av Stiftelsen Bönergården pågår senare under 2022.
- Fortsatt verksamhet som vanligt med tydligare församlingsansvar från nästa år.

2022-03-15 FÖRSÄLJNING AV f.d. Pingstkyrkan pågår
- Beräknas klart under år 2022.