Aktuell information

2019-04-12 "NYBYGGET" Om och tillbyggnad av vår korkofatsighet
- Vi börjar nu att närma oss slutfasen i byggnationen. Just nu pågår mycket invändigt
  målsningsarbete och inom kort sätts nya innertak upp samt golvläggning.
- Det uppdaterade ventilationssystemet är under intrimning.
- NCC gör anläggningsarbete på södra sidan och vi ser redan nu att vi kommer att få en fin
  "uteplats" med full sol där. 
- m.m.

2019-04-07 Vår nya pastor Julia Forsberg har välkomnats
- Vid två festtillfällen, ett internt på lördagen och ett offentligt på söndagen, välkomnades vår
  nya pastor Julia Forsberg. Glädjen var stor både i församlingen och hos Julia då vi fick vara med om en härlig och välsignad välkomsthelg. Ler stort

2019-01-17 Verksamheten är nu i våra lokaler i Pingstkyrkan
- Vi räknar med att stanna där minst till höststarten 2019.