2020-06-18 Missionshälsning CK

2020-03-31 Annons U-pastor (1)

Aktuell information

2020-07-05 Vår pastor Julia har semester veckorna 28-32 😀

2020-06-18 Missionshälsning - Böneupprop - Behov av offer
Enligt beslut i vårt senaste Förs.lednings- och styrelsemöte ger vi nu en information/hälsning från vår utlandsmission. Samtidigt vill vi uppmana till ett Böneupprop under Juli månad samt ett ökat offrande.

2020-04-15 Vi söker NY PASTOR, se bif. dokument

2020-04-02 Covid-19, hjälp till personer i riskgrupper
Församlingen vill finnas till extra hjälp i Corona-tider. Vi söker därför dig som kan tänka dig att hjälpa till! Det finns tre olika områden:
-Praktisk hjälp (ex. handla åt någon)
-Samtal
-Bön (detta innebär att Du kan skicka böneämnen som vi är med och ber för)

Såhär fungerar nätverket:
- Du som vill HJÄLPA till anmäler detta till Julia som berättar mer för dig
- Du som SÖKER hjälp, hör av dig till Julia så förmedlar hon till någon för kontakt

Du kan när som helst meddela att du inte kan hjälpa till mer, eller att du vill göra mer.
Har du några frågor? det går bra att höra av sig till vår pastor Julia, 0703280033 julia@centrumkyrkanfinspang.se 

Guds välsignelser!
 
2020-03-19 Händer p.g.a. Coronaviruset
- Normala samlingar inkl. söndagens Gudstjänster är omställda tills vidare.
- Kyrkan hålls öppen söndagar kl 10 - 12 & tisdagar kl 13-15 för samtal, bön och gemenskap.