Aktuell information

2019-09-09 Status "Nybygget" 👍
- Vi börjar nu att närma oss slutfasen i byggnationen.
- Just nu pågår mycket invändigt målsningsarbete, kabeldragning mm
- Läktaren är nästan klar, matta och stolar på plats, montage av läktartrappa
- Hiss är monterad
- Glasvikvägg mellan kyrksal och cafédel är monterad
- Alla interna golv är lagda
- Det uppdaterade ventilations- och styrsystemet närmar sig teswt & intrimning
- Anläggningsarbetet på södra sidan och ny asfaltering på parkeringenoch är klar
- Nyasfalterad Parkering och Plattlagd uteplats med planeteringar är klar

- Vi ser fram emot återinvigning av lokalerna under hösten 2019
  Håll ett speciellt öga på kommande annonseringar för att få reda på när

2019-09-09 Vår pastor Julia Forsberg är på plats på heltid 😀
- Efter sommaren är Julia i full gång med pastorsarbetet i dess fulla bredd
- Glädjen är stor i församlingen och hos Julia