2021-02-04 Nyhetsbrev Bågesund

Aktuell information

2021-02-16 Missionshälsning från familjen Bågesund, se sep. fil.

2021-01-13 Gudstjänster sänds endast digitalt tills vidare. Detta p.g.a. nya Corona-
                   restriktioner. De kan ses via Youtub "Centrumkyrkan Finspång"

2020-11-22 Missionshälsning från kommande missionärer Cornelia & Johan Newman.

                   Se länk 
https://drive.google.com/file/d/1BJIkwtYvO2bUQKUOnbpoxljONdRoBYRF/view?usp=sharing

2020-06-15 En Podcast med Bibelundervisning "Bibeln och Sånt"
                   Sök på bibelnochsånt på Instagram