Tro & värderingar

- Vi tror att GUD är en och möter oss i tre personer
  Fadern
 - skaparen
  Sonen - Jesus frälsaren
  Den helige Anden - hjälparen

- Vi tror att FÖRSAMLINGEN ytterst är Guds egendom.
- Vi tror att MÄNNISKAN består av ande, själ och kropp och är Guds avbild
  - Alla människor har ett unikt och lika värde och är älskade av Gud. 
Vi tror att UPPDRAGET för församlingen är trefaldigt - uppåt mot Gud, inåt mot varandra 
och utåt mot världen. Det innebär evangelisation, mission och socialt engagemang för att göra människor till Jesu lärjungar i en livslång process där vi vill växa och bli mer lika Jesus.
Vi tror att våra RELATIONER ska kännetecknas av värme, äkthet och relevans och att atmosfären i församlingen och våra relationer ska präglas starkt av denna treenighet. 
Vi tror att ATMOSFÄREN i församlingen ska präglas av en stark treenighet tro, hopp och 
kärlek, och störst bland dem är kärleken.

- Vi tror även att:
  - Gud älskar varje människa 
och vi vill odla en öppen och omsorgsfull gemenskap för alla.
  - Gud räddar oss genom sin kärlek och vi vill förmedla att han bryr sig om alla människor.
  - Jesus dog på korset och visade Guds kärlek till alla oberoende av hur vi har det och hur vi mår. 
  - B
ibeln är inspirerad av Gud och det enda ofelbara rättesnöret för kristen tro.
  - Frälsningen erbjuds varje människa för att räddas och få en upprättad relation till Gud.