Samarbete & Ekumenik

Lokalt samarbete mellan Finspångs kristna församlingar är mycket gott. Detta samarbete sker på olika sätt och samordnas i Kyrkornas Forum i Finspång (KFF).

Nationellt samarbete har vi genom  medlemskap i trossamfunden EFK (Evangeliska Frikyrkan) och Pffs (Pingst fria församlingar i samverkan). 
Internationellt samarbete sker genom yttre mission tillsammans med andra församlingar.

Länder där vi missionerar är:
- Spanien / Indien / Sydafrika / Tanzania
- Genom vår egen Secondhand hjälper vi barn i utsatta miljöer:
Argentina / Sri Lanka / Tanzania / Rumänien o Baltikum / Västafrika m.fl.