Samarbete & Ekumenik

Lokalt samarbete mellan Finspångs kristna församlingar är mycket gott. Detta samarbete sker på olika sätt och samordnas i Kyrkornas Forum i Finspång (KFF).

Nationellt samarbete har vi genom  medlemskap i trossamfunden EFK (Evangeliska Frikyrkan) och Pingst (Pingst fria församlingar i samverkan). 
Internationellt samarbete sker genom yttre mission tillsammans med andra församlingar.