Barn & unga

För barn                                                                                      

Barnen är en viktig del av vår församlings gemenskap. Vi vill därför försöka att skapa tillfällen som är speciellt anpassade för barn. Välkomna både ”gamla” och nya barn!
- Äventyret (söndagsskola) pågår samtidigt som söndagens gudstjänster. Under uppstart igen. 

- Gudtjänst för alla åldrar har vi ett par gånger per termin. 
- Läger anordnas traditionellt på Gultebo på sommaren. Stoppat under Pandemiåren. 

För unga                                                                                                        

Ungdomar är också en viktig grupp för vår församling. 
Vi vill att ungdomar blir en naturlig del av vårt församlingsliv!
- Heavenly Friday är en samling inriktad mot de som är på väg att växa in i tonåren (från 11 år) huvudsakligen anpassad för de i mellanstadiet. Gemensamt med Missionskyrkan. 
- Hang Out är för de äldre äldre (fr 14 år) ungdomarna som samlas tillsammans med andra ungdomar från ortens olika församlingar för gemenskap, bibelundervisning, samtal och "häng".
- Konfirmation anordnas tillsammans med de andra frikyrkorna där det är undervisning om det mest grundläggande i Bibeln. Denna kurs brukar normalt också innehålla mindre läger
- Ungdomar & Gudstjänster. Vi har som församling en ambition att ungdomar ska se våra Gudstjänster som en naturlig del av deras kristna liv.