Barn & unga

För barn                                                                                      

Barnen är en viktig del av vår församlings gemenskap. Vi vill därför försöka att skapa tillfällen som är speciellt anpassade för barn. Välkomna både ”gamla” och nya barn!
- Äventyret (söndagsskola) pågår samtidigt som söndagens gudstjänster. 

- Gudtjänst för alla åldrar har vi ett par gånger per termin. 
- Läger anordnas traditionellt på Gultebo på sommaren. 
I slutet av varje termin har vi en fest för både barn och vuxna, på våren normalt på vår Bönergården och i december i samband med Julfirande i kyrkan.

För unga                                                                                                        
Ungdomar är också en viktig grupp för vår församling. 
Vi vill att ungdomar blir en naturlig del av vårt församlingsliv!
- CK18 är en samling inriktad mot de som är på väg att växa in i tonåren och är 
huvudsakligen anpassad för de i mellanstadiet. 

- De äldre ungdomarna samlas tillsammans från ortens olika församlingar för gemenskap, bibelundervisning, samtal och "häng".
- Konfirmation anordnas tillsammans med de andra frikyrkorna där det  är grundläggande undervisning om det mest grundläggande i Bibeln. Denna kurs brukar normalt också innehålla mindre läger
- Ungdomar & Gudstjänster. Vi har som församling en ambition att ungdomar ska se våra Gudstjänster som en naturlig del av deras kristna liv.