Äldre & diakoni

För äldre                                                                                                       

Regelbundna samlingar hålls mitt i veckorna för de äldre och daglediga bland annat i samarbete med Missionsförsamlingen och Riksförbundet Pensionärs Gemenskap (RPG). Under försommaren arrangeras en traditionell resa som kan vara ”en resa i det blå” alltså är resmålet hemligt för resenärerna.
Servicehus och vårdinrättningar får regelbundna besök från både vår och andra församlingar. En speciell Julfest för daglediga anordnas också under december månad, med Julgröt och fika.

Secondhand                                                                               
Vår egen Secondhand butik har ett fokus att hjälpa utsatta barn och har sin butik i vår egen fastighet.

En speciell informationsbroschyr finns i butiken där mer detaljer framgår.      
Tillsammans med Evangeliska Frikyrkan (EFK) och alla kristna församlingar i Finspång drivs en större och mer komplett Secondhandaffär under namnet ”Ge för livet”.

Omsorg är en viktig del av Bibelns budskap och därför även för vår församling. En grupp av frivilliga besöker tillsammans med vår pastor regelbundet äldre och sjuka i hemmen och på vårdplatser. Det är ett sätt att skapa en delaktighet i församlingen för de som inte har möjlighet att komma till kyrkan samt att utföra kompletterande hjälp, utöver vad hemtjänsten gör, till de som behöver det.

Missbruksvård (LP) drivs sedan 2013 i en egen ideell förening under namnet LP´s ekumenska föreningen i Finspång. Arbetet bedrivs tillsammans med flera andra kyrkor i Finspång.