Internationellt & mission

Invandrarhjälp har pågått sedan 2016 genom språkträning som också leder till att flera av besökarna också deltar söndagens gudstjänster. Det finns även ett invandrarnätverk mellan ortens alla församlingar och kommunen där man har etablerat ett nära och bra samarbete runt de frågor som aktualiseras i detta arbete. 

Internationell Mission
Missionsarbete ut över världen är också en viktig del av församlingens uppdrag och verksamhet. 

- Secondhandbutiken hjälper utsatta barn och är idag en stor del av vårt 
internationella arbete. 

- Missionsgruppen Dorkas samlas varannan tisdag eftermiddag och arbetar för 
behov som finns på olika missionsområden, bland annat barn i Uganda.

Bibelskola & pionjärarbete i Indien stöder vi ekonomiskt i ett nätverk av församlingar i Sverige. Kristet undervisningsmaterial har tagits fram av svenska missionärer och det används i undervisning och församlingsarbete i Indien. 
TV-program för barn i Tanzania är ett resultat från vår mission där familjen Alderblad från 
Öckerö har lagt grunden men sker nu mest med lokal arbetskraft. Sker i samarbete under IBRA Media´s paraply.

Evagelisation och församlingsplantering i Spanien genom familjen Mehmedovic. De arbetar med flera församlingar, socialt och har fått stor ingång i MC- klubbar. 
- Evangeliskt och socialt arbete i Sydafrika genom familjen Newman, som reste ut till Tanzania under år 2021.
- Medicinsk hjälp i Nepal sker genom familjen Ardeby där mannen Otto är mediciteknisk rådgivare på ett sjukhus och frun Pernilla hjälper till i olika verksamheter som volontär.

Vi tackar Gud för de människor som viger sina liv i dessa uppgifter och vi kan få vara med och stödja dem genom förbön och ekonomiska medel.