Internationellt & mission

Invandrarhjälp planeras gemensam med de andra kyrkorna i Finspång. I dagsläget har vi ingen speciellt inriktad verksamhet för den gruppen. 

Internationell Mission
Missionsarbete ut över världen är också en viktig del av församlingens uppdrag och verksamhet. 

- Secondhandbutiken hjälper utsatta barn och är idag en stor del av vårt 
internationella arbete. 
Bibelskola & pionjärarbete i Karnataka i Indien stöder vi ekonomiskt i ett nätverk med andra församlingar i Sverige. Kristet undervisningsmaterial har tagits fram av svenska missionärer och det används i undervisning och församlingsarbete i Indien. 
TV-program för barn i Tanzania & Utbildning av barnledare är ett resultat från vår mission där familjen Alderblad från Öckerö har lagt grunden men sker nu mest med lokal arbetskraft. Sker i samarbete under IBRA Media´s paraply.
Evagelisation och församlingsplantering i Spanien genom familjen Mehmedovic. De arbetar med flera församlingar, socialt och har fått stor ingång i MC- klubbar. 
- Evangeliskt och socialt arbete i Sydafrika genom familjen Newman, som reste ut till Tanzania under år 2021.
- Medicinsk hjälp i Nepal sker genom familjen Ardeby där mannen Otto är mediciteknisk rådgivare på ett sjukhus och frun Pernilla hjälper till i olika verksamheter som volontär.

Vi tackar Gud för de människor som viger sina liv i dessa uppgifter och vi kan få vara med och stödja dem genom förbön och ekonomiska medel.