Internationellt & mission

Invandrarhjälp har pågått sedan 2016 genom språkträning som också leder till att flera av besökarna också deltar söndagens gudstjänster. Det finns även ett invandrarnätverk mellan ortens alla församlingar och kommunen där man har etablerat ett nära och bra samarbete runt de frågor som aktualiseras i detta arbete. 

Mission
Missionsarbete ut över världen är också en viktig del av församlingens uppdrag och verksamhet. 

- Secondhandbutiken hjälper utsatta barn och är idag en stor del av vårt 
internationella arbete. 

- Missionsgruppen Dorkas samlas varannan tisdag eftermiddag och arbetar för 
behov som finns på olika missionsområden, bland annat barn i Uganda.

Bibelskola & pionjärarbete i Indien stöder vi ekonomiskt i ett nätverk av församlingar i Sverige. Kristet undervisningsmaterial har tagits fram av svenska missionärer och det används i undervisning och församlingsarbete i Indien. 
TV-program för barn i Tanzania är en mission där familjen Alderblad från 
Öckerö bygger upp verksamhet under IBRA Media´s paraply.

Evagelisation och församlingsplantering i Spanien genom familjen 
Mehmedovic. 
- Evangeliskt och socialt arbete i Sydafrika genom familjen Lindsmyr, som under år 2020 ersätts av familjen Bågesund.