Uppdrag & trons uttryck

Församlingen har uppdraget att förmedla nytt hopp och nytt livsmod till alla människor och särskilt i stunder när vi kan vara hårt prövade och är frestade att ge upp. Vi vill genom bibelundervisning och kristen vägledning hjälpa människor att upptäcka tron på Jesus Kristus och växa in i ett lärjungaskap till vår frälsare, Jesus Kristus. 

Vår tro på Jesus Kristus uttrycks på olika sätt i våra liv enligt Bibelns undervisning. 

Dop är en tydlig bekännelse av den kristna tron och det dop som vi praktiserar är s.k. troendedop, att man själv väljer att låta döpa sig sedan man kommit till tro på Jesus Kristus.
Efterföljelse menas att Jesus Kristus inbjuder oss till lärjungaskap, att följa Hans exempel, som då bör präglas av ett rent och rättfärdigt liv där vi hämtar styrka genom att läsa Bibeln, umgås med Gud genom bönen och låta oss uppfyllas av den helige Ande.
Församlingen är den kristna gemenskapen och den är upprättad av Gud med uppgiften att förkroppsliga Hans kärlek genom en enad och sann gemenskap.
Varje kristen är kallad att leva i församlingsgemenskap där man tar emot och ger kraft, styrka, uppmuntran, tröst och glädje till varandra.
Socialt ansvar & Mission är vi alla kristna kallade till genom att göra Guds kärlek synlig genom att ha omsorg om de som är berövade mat, bostad, värdighet och rättvisa. Vårt liv bör präglas av kärlek annars förlorar vårt vittnesbörd sin trovärdighet. 
Jesu återkomst innebär att Jesus Kristus personligt skall återvända till jorden, synligt och i makt och härlighet för att slutföra sin frälsningsplan. Vi ser med längtan fram emot den dagen, och emot en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet och kärlek skall bo och där Gud skall regera för evigt